Náš tím

Ing. Roman Vaľo

Konateľ, riaditeľ ateliéru, projektant KPS, TZB:

Telefón: +421 47 50 11 454

Mobil: +421 910 939 575

Email: valo@aproving.sk

Ev. č. SKSI:

4565*I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

4565*SP*I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Mgr. Klaudia Vaľová

Konateľka, špecialistka PO, technička BOZP:

Telefón: +421 47 50 11 455

Mobil: +421 907 825 130

Email: valova@aproving.sk

Reg. č.:

66/2015 - Špecialista požiarnej ochrany

Odborný pracovník bezpečnosti práce - technik BOZP

Ing. Miroslava Machyniaková,

Asistentka konateľov, ekonomické záležitosti:

Telefón:      +421 47 50 11 453  

Mobil:         +421 911 825 140

Email:           machyniakova@aproving.sk

Dušan Vaľo

Stavebný dozor:

Telefón:  +421 47 50 11 454

Mobil:      +421 905 158 342

Email:      dusanvalo@aproving.sk

Ev. č. SKSI:

07656*10-24-31-32-33-34* - Stavebný dozor 

Ing. arch. Miroslav Úradník

Projektant KPS:

Telefón:      +421 47 50 11 453  

Mobil:          +421 911 939 571

Email:           uradnik@aproving.sk

Michal Vaľo

Zaraďovanie majetku - vypracovanie zaraďovacích protokolov:

Mobil:      +421 0904 990 543

Email:      mvalo@aproving.sk

Ing. Jana Lešková

Kreslič KPS:

Telefón:   +421 47 50 11 453

Mobil:     +421 911 939 572

Email:       leskova@aproving.sk

1 | 2 >>