Mgr. Klaudia Vaľová

Mgr. Klaudia Vaľová

Konateľka, špecialistka PO, technička BOZP:

Telefón: +421 47 50 11 455

Mobil: +421 907 825 130

Email: valova@aproving.sk

Reg. č.:

66/2015 - Špecialista požiarnej ochrany

Odborný pracovník bezpečnosti práce - technik BOZP