Ing. Roman Vaľo

Ing. Roman Vaľo

Konateľ, riaditeľ ateliéru, projektant KPS, TZB:

Telefón: +421 47 50 11 454

Mobil: +421 910 939 575

Email: valo@aproving.sk

 

Ev. č. SKSI:

4565*I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

4565*SP*I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100