Ing. Roman Vaľo

Ing. Roman Vaľo

Konateľ, riaditeľ ateliéru, projektant KPS, TZB:

Telefón: +421 47 50 11 454

Mobil: +421 910 939 575

Email: valo@aproving.sk

Ev. č. SKSI:

4565*I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

4565*SP*I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb