Kontaktujte nás

Aproving s.r.o.

Sídlo:

Svätoplukova 434/13               IČO: 44140100                  info@aproving.sk

979 01 Rimavská Sobota          DIČ: 2022609325              IČ DPH: SK 202609325

 

pobočka Bratislava:

Vlčie Hrdlo 1 (AB-IV - starý inštitút vzdelávania)

824 12 Bratislava

 

č.ú.: SK84 0200 0000 0024 5839 1655, VÚB BANKA a.s., pobočka Rimavská Sobota

č.ú.: SK57 1100 0000 0029 2189 1775, Tatra banka a.s., pobočka Rimavská Sobota

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č.14776/S, oddiel: Sro

 

Aproving Slovakia s.r.o. 

Svätoplukova 434/13               IČO: 50083970                  info@aproving.sk

979 01 Rimavská Sobota          DIČ: 2120189753

č.ú.: SK27 0200 0000 0036 0193 3053, VÚB BANKA a.s., pobočka Rimavská Sobota

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č.29148/S, oddiel: Sro

 

GPS súradnice: N: 48°23'4.83", E: 20°1'6.42"