Odstraňovanie systémových porúch bytových domv

Obnova bytových domov a odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Názov stavby:        Odstraňovanie systémových porúch bytových domov Charakter stavby:  stavebné úpravy 1. 32 b.j. T-06B Tisovec, ulica Daxnerova - kompelxná obnova 2. 120 b.j. T-06B Rimavská Sobota, ulica J.Bodona - kompelxná obnova 3. 24 b.j. T-06B MBD9...