Obnova bytových domov a odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Obnova bytových domov a odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Názov stavby:        Odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Charakter stavby:  stavebné úpravy

1. 32 b.j. T-06B Tisovec, ulica Daxnerova - kompelxná obnova

2. 120 b.j. T-06B Rimavská Sobota, ulica J.Bodona - kompelxná obnova

3. 24 b.j. T-06B MBD9 Tisovec, ulica Štefánikova - kompelxná obnova

4. 24 b.j. T-06B MBD9 Hnúšťa, nábrežie Rimavy - kompelxná obnova

5. 16 b.j. T-06B MBD9 Hnúšťa, nábrežie Rimavy - kompelxná obnova

6. 40 b.j. MS11 Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava - balkóny

7. 96 b.j. T-06B Klokoča, Hnúšťa - 2 bytové domy

8. 96 b.j. PS82 BB/R Rimavská Sobota - kompelxná obnova

9. 77 b.j. T-06B BB, Hostinského Rimavská Sobota - kompelxná obnova, nadstavba strechy

10. 94 b.j. T-06B BB, Klokoča, Hnúšťa - kompelxná obnova

11. 94 b.j. T-06B BB, Klokoča, Hnúšťa - kompelxná obnova

12. 16 b.j. T-06B MBD9 Hnúšťa, nábrežie Rimavy - kompelxná obnova

12. 112 b.j., ul. L. Svobodu, Rimavská Sobota - kompelxná obnova, nadstavba strechy

13. 24 b.j. T-06B BB MBD9, SNP 438,440, Hnušťa

14. 44 bj., T-06B BB, Klokočova 738, Hnúšťa

15.. 110 b.j., Zateplenie bytového domu, Miletičova 46, Bratislava

16. 16 b.j., T-06B BB, ul. Francisciho 194, Hnúšťa

17. 12 b.j., Nadstavba strechy a zateplenie, Číž

18. 24 b., Nadstavba strechy a zateplenie BD, Rožňavská 20-22, Rimavska Sobota

19. 16 b.j., Odstránenie systémovách porúch balkónov, Clementisa 196, Hnúšťa

20. 20 b.j., Odstránenie systémových porúch balkónov a zeteplenie štítov, Nábr. Rimavy 446, Hnúšťa

21. 70 b.j. Obnova bytovédho domu a nadstavba strechy, Ul. Rybárska. Rimavská Sobota

22. 40 b.j. Nadstavba strechy bytového domu, Nabrežie Rimavy 455, Hnúšťa

23. 40 b.j., Odstránenie systémových porúch bytového domu T-06B/BB-R, Clementisa 214, Hnúšťa

24. 24 b.j., Odstránenie systémových porúch balkónov, T06B MBD 9/72, Tornaľa

25. 24.b.j., Odstránenie systémových porúch bytového domu T-06B/BB-R, 1.Mája č.9, Fiľakovo

26. 24.b.j., Odstránenie systémových porúch bytového domu T-06B/BB-R, 1.Mája č.13, Fiľakovo

27. 12 b.j., Obnova BD - zateplenie a nadstavba strechy, 12 b.j., Daxnerova, Tisovec

...... a mnoho ďalších objektov