Wellnes Hotel - Castle, Rimavská Sobota

Wellnes Hotel - Castle, Rimavská Sobota

Názov stavby:        Wellnes Hotel - Castle, Rimavská Sobota

Charakter stavby:  stavebné úpravy, novostavba

Účel:                     Wellnes Hotel - Castle, Rimavská Sobota

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni pre stavebné povolenie. Projekt rieši obnovu kaštieľa a vstavbu podkrovia prístavby, výstavbu Wellnes, bazénov, vstupného objektu, prístrešku pre autá a príslušných spevnených plôch. V projekte dochádza väčšinou k stavebným úpravám v nenosných konštrukciách. V riešení vstavby podkrovia dochádza k zásahom do nosných konštrukcií stropu a strechy. Kapacita zariadenia je stanovená na dve dvojposteľové izby na 1.NP, izba recepčného, štyri dvojposteľové izby, jedna jednoposteľová a jeden dvojposteľový apartmán v podkroví 2.NP. Celková kapacita ubytovaných je 15 ubytovaných.