18. Október 2010 Výstavba nájomných bytov v Jesenskom