Výrobný závod Sevon ECS Slovakia s.r.o. I.etapa (YURA co. Rimavská Sobota)

Výrobný závod Sevon ECS Slovakia s.r.o. I.etapa (YURA co. Rimavská Sobota)

Názov stavby:        Výrobný závod Sevon ECS Slovakia s.r.o. I.etapa (YURA co. Rimavská Sobota)

Charakter stavby:  prestavba, zmena účelu využitia

Účel:                     výrobný závod káblových zväzkov pre automobilový priemysel

                    Miesto:                 Rimavská Sobota, časť. Tomašová

 

Celkový projekt Výrobného závodu Sewon ECS s.r.o. v Rimavskej Sobote sa skladá z niekoľkých objektov. Jednotlivé objekty sa nachádzajú v areály pôvodných kasární, nachádzajúcich sa v meste Rimavská Sobota. Hlavné prestavované objekty boli stavané s použitím konštrukčného systému MSRP.

Samotný výrobný objekt SO-01 je účelovo využitý na výrobnú trojpodlažnú halu. Tomuto účelu sa prispôsobujú aj jednotlivé dispozície nového stavu. Objekt SO-02 Šatne a jedáleň je účelovo využitý, ako to už z názvu vyplýva na šatne pre zamestnancov a jedáleň. Objekt SO-03 Kancelárií je účelovo využitý, na kancelárske priestory. Väčšina stavebných úprav v objektoch SO-01, SO-02 a SO-03 sa týka zásahov do nenosných konštrukcií.

Nový objekt prístrešku, SO-04 tvorí jednoduchá oceľová konštrukcia z valcovaných, uzavretých, oceľových JÄKL profilov. Strešná konštrukcia je sedlového tvaru zo sklonom 15°. Ako krytina je použitý ľahký vlnitý plech z úpravou na vonkajšie použitie.

V ďalšej etape bude riešený objekt Skladovacej Haly na p.č. 804/1. Jedná sa o prístavbu k Výrobnému objektu. Ďalej bude riešená hlavná prístupová komunikácia z cesty P. Hostinského, cez parcely 872/2, 801 cez vnútroareálové komunikácie do priestoru výrobného závodu Sewon ECS s.r.o.

V ďalšej etape bola pre klienta spracovaná výhľadová štúdia využitia priestoru (zdarma) na základe koncepcie ktorej bol schválený ďalší bezodplatný prevod majetku štátu na mesto Rimavská Sobota, ktorý bol následne predaný klientovi a ten pokračoval v ďalšom rozširovaní. Naša spoločnosť bola v I.epape len subdodávateľom projektovej dokumentácie a nie zmluvným partnerom klienta. Boli sme oslovení na pokračovanie projektových príprav ďalších etáp ako generálny projektant, no na základe nevýhodných pomienok stanovených stavebníkom sa rozhodla naša spoločnosť na projekte nepokračovať.