Úprava varejného priestranstva v obci Hrachovo

Úprava varejného priestranstva v obci Hrachovo

Názov stavby:        Úprava varejného priestranstva v obci Hrachovo

Účel:                     stavebné úpravy

                    Miesto:                 Hrachovo

Návrh rieši priestor v obce Hrachovo na ulici Sama Vozára na p.č. 154/3, 154/4, 154/8, k.ú. Hrachovo, okres Rimavská Sobota. Na malej ploche vnáša do obecnej, v súčasnosti intenzívne urbanizovanej obce chýbajúci prvok - miesto spoločenského stretávania obyvateľov. Navrhovaná je úpravy verejného priestranstva úpravou spevnených plôch s prvkami drobnej architektúry, plochami parkovej zelene, oporného múru s oplotením a úpravy nadzemnej časti jestvujúcej studne.


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100