Úprava varejného priestranstva v obci Klenovec

Úprava varejného priestranstva v obci Klenovec

Názov stavby:        Úprava vareného priestranstva v obci Klenovec

Účel:                     stavebné úpravy

                    Miesto:                 Klenovec

Návrh rieši priestor v obce Klenovec na ulici Červenej Armády na p.č. 1791/1, k.ú. Klenovec, okres Rimavská Sobota. Na malej ploche vnáša do obecnej, v súčasnosti intenzívne urbanizovanej obce chýbajúci prvok - miesto spoločenského stretávania obyvateľov. Navrhovaná je úpravy verejného priestranstva úpravou spevnených plôch s prvkami drobnej architektúry, plochami parkovej zelene, verejného osvetlenia a úprav komunikácií s vjazdami k rodinným domom.


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100