Úprava varejného priestranstva v obci Klenovec

Úprava varejného priestranstva v obci Klenovec

Názov stavby:        Úprava vareného priestranstva v obci Klenovec

Účel:                     stavebné úpravy

                    Miesto:                 Klenovec

Návrh rieši priestor v obce Klenovec na ulici Červenej Armády na p.č. 1791/1, k.ú. Klenovec, okres Rimavská Sobota. Na malej ploche vnáša do obecnej, v súčasnosti intenzívne urbanizovanej obce chýbajúci prvok - miesto spoločenského stretávania obyvateľov. Navrhovaná je úpravy verejného priestranstva úpravou spevnených plôch s prvkami drobnej architektúry, plochami parkovej zelene, verejného osvetlenia a úprav komunikácií s vjazdami k rodinným domom.