Technická infraštruktúra - výstavba bytových domov NŠ, obec Hrušov

Technická infraštruktúra - výstavba bytových domov NŠ, obec Hrušov

Názov stavby:        Technická infraštruktúra - výstavba bytových domov NŠ, obec Hrušov

Charakter stavby:  novostavba

Miesto:                 obec Hrušov