STANICA TECHNICKEJ KONTROLY - typ C a STANICA EMISNEJ KONTROLY

STANICA TECHNICKEJ KONTROLY - typ C a STANICA EMISNEJ KONTROLY

 


Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - Malý Šariš, D1 - vpravo (JUH)

Charakter stavby:  novostavba

Autor:                   Ing. Roman Vaľo

Účel:                    stanica technickej a emisnej kontroly kontroly

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

 

Stavba bola navrhovaná na Školskej ulici smerom na Jesenské pri výjazde z Rimavskej Soboty na parcelách číslo 3785/15, 3785/30 k.ú. Rimavská Sobota. Stavba „ STANICA TECHNICKEJ KONTROLY - typ C a STANICA EMISNEJ KONTROLY, RSNET s.r.o., Rimavská Sobota “ pozostáva z tohto hlavného stavebného objektu SO-01 a ďalších stavebných objektov. Stavba svojim účelom nezasahuje rušivo do okolitej zástavby a bola navrhnutá v súlade s podmienkami územného plánu mesta Rimavská Sobota. Predmetné územie bolo podľa územného plánu vyčlenené ako výroba drobná. Areál je napojený na príjazdovú komunikáciu.

Navrhovaná stavba je jednopodlažná, riešená ako dvojloďová oceľová opláštená hala, nepodpivničená.

Využívanie objektu v jednej časti bolo navrhnuté ako stanica technickej kontroly – typu C. Stanica technickej kontroly pozostáva z označených a oddelených týchto priestorov: vstupná hala, prímacia  kancelária spolu s kanceláriou technikov, WC imobilný + WC ženy, predsieň a WC muži, predsieň a WC zamestnancov, upratovačka, šatňa technikov, kuchynka, chodba, kancelárie vedúceho, umyváreň technikov, WC technikov, sprcha, kotolňa, archív, stanica emisnej kontroly, stanica technickej kontroly.

Kontrolnou linkou stanice technickej kontroly sa rozumie skupina bezprostredne na seba nadväzujúcich kontrolných pracovísk, cez ktoré vozidlo pri technickej kontrole prechádza a na ktorých sa vykonávajú jednotlivé kontrolné úkony. Podľa kategórií kontrolovaných vozidiel bola kontrolná linka navrhnutá ako kontrolná linku typu C určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T a R. Stanica linky technickej kontroly bola vybavená v zmysle Vyhlášky č.578/2006.

Využívanie objektu v druhej časti bolo navrhnuté ako pracovisko emisnej kontroly.  Pracovisko emisnej kontroly bolo navrhnuté ako pracovisko typu C určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom a emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD.