Rodinný dom - Rimavská Sobota - štúdia

Rodinný dom - Rimavská Sobota - štúdia

Názov stavby:        Rodinný dom, Rimavská Sobota

Charakter stavby:  štúdia, rekonštrukcia

Miesto:                 Rimavská Sobota