Rodinný dom - Rimavská Píla

Rodinný dom - Rimavská Píla

Názov stavby:        Rodinný dom - Rimavská Píla

Charakter stavby:  prestavba, prístavba a vstavba podkrovia

Miesto:                 Rimavská Píla