Rodinný dom, Číž

Rodinný dom, Číž

Názov stavby:        Rodinný dom, Banská Bystrica

Charakter stavby:  prestavba

Miesto:                 Číž