Rodinný dom, Banská Bystrica

 Rodinný dom, Banská Bystrica

Názov stavby:        Rodinný dom, Banská Bystrica

Charakter stavby:  novostavba

Miesto:                 Banská Bystrica