Rodinný dom Banská Bystrica

Rodinný dom Banská Bystrica

Názov stavby:        Rodinný dom - Banská Bystrica

Charakter stavby:  novostavba

Miesto:                 Banská Bytrica