Rekreračná chata, RO Kurinec - Rimavská Sobota - PD, IČ

Rekreračná chata, RO Kurinec - Rimavská Sobota - PD, IČ

Názov stavby:        Rekreračná chata, Kurince

Charakter stavby:  novostavba

Miesto:                 RO Kurinec

Autor:                    Ing.arch. Monika Tomačeková