Rekreačný dom, Teplý Vrch

Rekreačný dom, Teplý Vrch

Názov stavby:        Rekreačný dom, Teplý Vrch

Charakter stavby:  novostavba

Miesto:                 Teplý Vrch