Rekreačná chata - RO Kurinec - LESY SR š.p. - PD, IČ

Rekreačná chata - RO Kurinec - LESY SR š.p. - PD, IČ

Názov stavby:        Rekreačná chata - RO Kurinec - LESY SR š.p.

Charakter stavby:  rekonštrukcia

Miesto:                   RO Kurinec, Rimavská Sobota