Rekreačná chata - RO Kurinec - LESY SR š.p. - PD, IČ

Rekreačná chata - RO Kurinec - LESY SR š.p. - PD, IČ

Názov stavby:        Rekreačná chata - RO Kurinec - LESY SR š.p.

Charakter stavby:  rekonštrukcia

Miesto:                   RO Kurinec, Rimavská Sobota 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100