Rekonštrukcia Základnej školy - Klenovec

Rekonštrukcia Základnej školy - Klenovec

Názov stavby:        Rekonštrukcia Základnej školy - Klenovec

Charakter stavby:  stavebné úpravy

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy

                    Miesto:                 Klenovec

Riešené územie základnej školy sa nachádza v Klenovci, na p.č. 436/2, k.ú. Klenovec.

    Cieľom PD je spracovanie opráv, zateplenia a realizácie novej strešnej krytiny objektu. Po realizácii opráv a udržiavacích prác dôjde preukázateľne podľa spracovaného tepelno-technického posúdenia k zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu ZŠ. Projekt je spracovaný na úrovni pre stavebné povolenie.


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100