Rekonštrukcia Základnej školy, Hodejov

Rekonštrukcia Základnej školy, Hodejov

Názov stavby:        Rekonštrukcia Základnej školy, Hodejov

Charakter stavby:  stavebné úpravy

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy

                    Miesto:                 Hodejov

 

Stavba sa sklada z nasledujúcich objektov:

SO-01     Hlavná budova

SO-02     Stará budova

SO-03     Telocvičňa

SO-04     Jedáleň

 

 

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni pre stavebné povolenie. Rieši obnovu objektov základnej školy v obci Hodejov. Obnova sa dotýka zateplenia, výmeny okien, v niektorých objektoch výmeny strešnej krytiny, riešenia dispozičných zmien, úpravy záchodov, úpravy nášlapných vrstiev, povlakových krytín. Stavba sa skladá z jednotlivých objektov: SO-01 Hlavná Budova, SO-02 Budova školy č.2, SO-03 Telocvičňa, SO-04 Jedáleň.