Rekonštrukcia Základnej školy, Bátka

Rekonštrukcia Základnej školy, Bátka

Názov stavby:        Rekonštrukcia Základnej školy, Bátka

Charakter stavby:  stavebné úpravy, nadstavba

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy, nadstavba

                    Miesto:                 Bátka

Stavba sa sklada z nasledujúcich objektov:

SO-01     Vstupná budova

SO-02     Školská budova

SO-03     Školská budova

SO-04     Školská budova

SO-05     Telocvičňa

 

Jednotlivé objekty budú zateplené v plnom rozsahu kontaktným zatepľovacím systémom, všetky výplne okenných otvorov budú vymenené a zastrešené novou sedlovou strechou s nízkym spádom. Ďalej dôjde k rekonštrukcii vnútorných rozvodov zdravotechniky a kanalizácie vo všetkých objektoch. V objekte SO-01 dôjde k stavebným úpravám pre vytvorenie dvoch učební so sociálnymi zariadeniami v priestoroch bývalej kotolne. Nad objekt SO-04 bude realizovaná nadstavby nových učební v identickom dispozičnom riešení ako majú SO-03 a SO-02. Na objekte SO-05 nebude prevedená nadstavba strechy a rekonštrukcia vnútornej sanitnej inštalácie.

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100