Rekonštrukcia WC na ČS Slovnaft - Slovenská republika

Rekonštrukcia WC na ČS Slovnaft - Slovenská republika

Názov stavby:        Rekonštrukcia WC na ČS Slovnaft - Slovenská republika

Účel:                     prestavba, stavebné úpravy

Miesto:                 ČS Slovnaft, Slovenská republika

1. Komárno - Novozámocká

2. Lučenec - Opatová

3. Banská Bystrica - Partizánska

4. Žiar nad Hronom - Ledomerská Vieska

5. Žilina - Šibenice

6. Prievidza - Necpaly

7. Liptovský Hrádok

8. Bardejov

9. Bratislava - Dolnozemská I.

10. Malacka

11. Bratislava - Dolnozemská II.

12. Svit

13. Šahy

14. Štúrovo

15. Nitra - Kynek II.

16. Sereď

17. Bratislava - Vajnory

18. Bratislava - Devínska Nová Ves

19. Rimavská Sobota - štátna cesta

20. Sabinov

21. Pezinok - Šekvická

22. Brezno

23. Nováky

24. Hlohovec - Šulekovo

25. Stará Ľubovňa

26. Veľký Krtíš - Lučenecká

27. Detva

28. Sobrance

29. Pezinok - Bratislavská

30. Banská Štiavnica

31. Zlaté Moravce

32. Nové Zámky - Výpalisko

33. Banská Bystrica - Kremnička

34. Ivánka pri Nitre

35. Šaľa - Galantská

36. Partizánske

37. Bratislava - Podunajské Biskupice

38. Bratislava - Viedenská cesta

39. Bratislava - SCh. Trnavského

40. Nové Zámky - Komárňanská

41. Zvolen - Neresnícka

42. Vranov - Čemerné

43. Trnava - Nitrianska II

44. Kolárovo

45. Bytča

46. Trstená

47. Bratislava - Vajnorská

48. Ružomberok

49. Banská Bystrica - Štiavničky

50. ....