Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie budov vo vápenke Slavec

Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie  budov vo vápenke Slavec

 

Názov stavby:       Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie budov vo vápenke Slavec

Charakter stavby:  zmena dokončenej stavby

 

                            SO 01 – Administratívna budova

                            SO 02 – Velín

                            SO 03 – Dielne

                            SO 04 – Vrátnica

                            PS - Vnútro areálový rozvod plynu

Autor:                   Ing. Roman Vaľo, Ing. Lámer, Ing. Arch. Tomačeková

Účel:                     zateplenie a rekonštrukcie ÚK

                    Miesto:                  Vápenka Slavec


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100