Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie budov vo vápenke Slavec

Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie  budov vo vápenke Slavec

 

Názov stavby:       Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie budov vo vápenke Slavec

Charakter stavby:  zmena dokončenej stavby

 

                            SO 01 – Administratívna budova

                            SO 02 – Velín

                            SO 03 – Dielne

                            SO 04 – Vrátnica

                            PS - Vnútro areálový rozvod plynu

Autor:                   Ing. Roman Vaľo, Ing. Lámer, Ing. Arch. Tomačeková

Účel:                     zateplenie a rekonštrukcie ÚK

                    Miesto:                  Vápenka Slavec