Rekonštrukcia miestnych komunikácií - obec Hrachovo