Rekonštrukcia a modernizácia objektu MV SR - 15x SR, RP, IČ, AD