Realizácia SHOP PROGRAM na ČS Slovnaft Slovenská republika

Realizácia SHOP PROGRAM na ČS Slovnaft Slovenská republika

Názov stavby:        Realizácia SHOP PROGRAM I. a II. na ČS Slovnaft Slovenská republika

Účel:                     prestavba, stavebné úpravy v zmyle DM MOL 2008

Miesto:                                 ČS Slovnaft, Slovenská republika

                                                1. Námestovo

                                                2. Poprad

                                                3. Rimavská Sobota - Cukrovarská

                                                4. Nová Baňa - Cintorínska

                                                5. Sečovce

                                                6. Kráľovský Chlmec

                                                7. Lučenec - Halíčska

                                                8. Košice - Moldavská II.

                                                9. Moldava nad Bodvou

                                                10. Radoľa

                                                11. Banská Bystrica - Partizánska

                                                12. Bratislava - Prievozská

                                                13. Veľký Krtíš - Boženy Nemcovej

                                                14. Nové Zámky - Nitrianska

                                                15. Michalovce - Močaranská

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100