Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

Názov stavby:        Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

Charakter stavby:  prístavba

Účel:                     Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

                    Miesto:                 Uzovská Panica

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni pre stavebné povolenie. Projekt rieši prístavbu Sociálnych miestností v I.etape – umyváreň – WC chlapci a dievčatá. Projektová dokumentácia nemení účel využívania jestvujúceho objektu. Predmetnú stavbu nového stavu tvorí objekt obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Nachádza sa na p.č. 318, 319 v k.ú Veľký Blh. Objekt je jednopodlažný nepodpivničený. Podstrešné priestory nie sú využívané. Strecha je plochá s 1% spádom. A je riešená dočasne. Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, umyváreň – WC dievčatá, umyváreň – WC chlapci. Prístavbou v II. Etape budú vytvorené soc. Zariadenia pre učiteľov, dve triedy, satne, zborovňa..... Toto je ale predmetom riešenia projektovej dokumentácie II. Etapy. Ako príloha TS je vložená koncepcia riešenia II. Etapy vo forme štúdie.

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100