Prestavba Základnej školy na domov pre seniorov, Hnúšťa

Prestavba Základnej školy na domov pre seniorov, Hnúšťa

Názov stavby:        Prestavba Základnej školy na domov pre seniorov, Hnúšťa

Účel:                     prestavba a zmena účelu využitia

                    Miesto:                 Hnúťa

Hlavným účelom stavebníka je vybudovanie domova pre seniorov s kapacitou 150 klinetov.

novom riešení projekt rieši prestavbu objektu základnej školy na Domov pre Seniorov. Jestvujúci objekt bude stavebne upravený s využitím podstrešných, doposiaľ nevyužívaných priestorov a rozšírený o dvojpodlažnú prístavbu. Prístavba bude dvojpodlažná, čiastočne podpivničená. Objekt je celkovo kapacitne stavaný pre 150 osôb. Na 1.podzemnom podlaží sa v novej časti prístavby nachádza 8 izieb s kapacitou 16 lôžok. Na prízemí, respektíve 1.np sa nachádza 25 ubytovacích jednotiek s celkovou kapacitou 51 lôžok, na 2.np sa nachádza 35 ubytovacích jednotiek s kapacitou 75 lôžok a v podkrovných priestoroch je päť ubytovacích buniek s kapacitou 10 lôžok.

Z hľadiska personálneho je v objekte v 1.podzemnom podlaží kuchyňa s kapacitou 300 hlavných jedál denne a to v pôvodnom starom krídle objektu a v novom krídle je umiestnená rehabilitácia a hydromasáže. Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza hlavná vstupná vrátnica, 3 kancelárie, sesterská miestnosť s oddychovou miestnosťou a lekár so sestrou. Na 2.nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve sesterské miestnosti. Izolačka pre chorých, dvojlôžková je umiestnená na 1.np, oproti miestnosti lekára.

Z hľadiska spoločenskej a záujmovej činnosti sa v objekte na 1.np nachádzajú dve spoločenské miestnosti, internetová miestnosť s knižnicou a jedáleň s výdajňou stravy. Na 2.np sa nachádzajú rovnako dve  spoločenské miestnosti a internetová miestnosť.