Prestavba ubytovne MSBS na nájomné byty

Prestavba ubytovne MSBS na nájomné byty

Názov stavby:        Prestavba ubytovne MSBS na nájomné byty

Účel:                     prestavba a zmena účelu využitia

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

Hlavným účelom stavebníka je vybudovanie 37-tich nájomných bytov nižšieho štandardu, ktoré budú slúžiť ako ubytovanie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

V rámci prestavby budú realizované nevyhnutné dispozičné zmeny v objekte realizované v súlade s STN 73 4301 Budovy na bývanie.

Stavebne je objekt riešený z konštrukčného systému T-06B. Nosný systém je priečny. Objekt má 4 nadzemné podlažia. Všetky podlažia v navrhovanom stave sú riešené ako obytné. V objekte bude vytvorených 37 samostatných bytových jednotiek(6ks garsóniek, 1ks 3-oj izbový byt, 6ks 2-oj izbových bytov a 24ks 1-dno izbových bytov). Objekt bude celoplošne zateplený, vymenené výplňové konštrukcie, riešené stavené úpravy, rekonštruovaná strecha, zdravotechnické rozvody a elektroinštalácia v plnom rozsahu. Vykurovanie objektu ostáva pôvodné – budú vymenené len vykurovacie telesá.