Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 2

Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 2

Názov stavby:        Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 2

Charakter stavby:  prestavba, štúdia

Účel:                     nájomná budova