Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 1

Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 1

Názov stavby:        Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 1

Charakter stavby:  prestavba, štúdia

Účel:                     nájomná budova