Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 1

Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 1

Názov stavby:        Polyfunkčná budova - ŠTÚDIA alt. 1

Charakter stavby:  prestavba, štúdia

Účel:                     nájomná budova


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100