Obnova obalových konštrukcií materskej škôlky v obci Veľký Blh – zníženie energetickej náročnosti, RP, IČ