Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v obci Gemerská Hôrka – zníženie energetickej náročnosti, RP, IČ