Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti, RP, IČ