Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív, Ratková

Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív, Ratková

Názov stavby:        Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív, Ratková

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív

                    Miesto:                 Ratková

Stavba sa skladá z niekoľkých objektov a nachádza na parcelách číslo 1078/3, 1078/2, 1960/1, k. ú. Ratková.

Popis stavby: Skladovací priestor hospodárskych hnojív bude mat kapacitu 3000 m3. Objekt bude realizovaný po obvode z prefabrikovaný ŽB dielcov IZT 123/10. Prestrešenie bude zrealizované montovaným prefabrikovaným halovým systémom Huprohaly. Objekt bude opatrený monitorigom priesakov hnojovky do podzemných vôd. Z objektu bude vedená kanalizácia do Hnojovkovej žumpy s kapacitou 600m3. Hnojovková žumpa bude realizovaná z monolitického betónu, uzavretá panelmi Spiroll. Ako hydroizolácia budú použité PVC fólie Fatrafol. Žumpa bude sondovaná monitorovacím systémom kontrolujúcim úniky.


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100