Nájomné bytové domy nižšieho štandardu – 2x4. b.j.

Nájomné bytové domy nižšieho štandardu – 2x4. b.j.

 

Názov stavby:        Nájomné bytové dom nižšieho štandardu 2x4 b.j.

Charakter stavby:  novostavby

Účel:                     bytové domy nižšieho štandardu

                    Miesto:                 Hodejov

 

Objekty sú radové, dvojpodlažné so stenovým, priečnym nosným systémom, murované z pórobetónových tvaroviek Ytong. Strecha je riešená ako valbová. Zastrešenie bude realizované ľahkou strešnou plechovou krytinou. Konštrukcia strechy bude riešené z drevených klincovaných väzníkov. Vstupy do bytov sú osobitné zvlášť pre každý byt z vonkajšieho priestoru. Objekty sa nachádzajú na rovinatom teréne. Vnútorná podlaha bude osadené výškovo nad terénom min. 300 mm. Jednotlivé byty budú vykurované lokálne, každá bytová jednotka zvlášť, vnútornými vstavanými pieckami.


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100