Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

Názov stavby:        Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

Charakter stavby:  prestavba

Účel:                     Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni pre stavebné povolenie. Projekt rieši prestavbu predajne Matador na pneuservis s prísklušným skladom pneumatík a predajňu pneumatík s príslušenstvom. Účel využitia objektu ostáva zachovaný. Objekt je riešený ako jednopodlažný s plochou strechou. Pôvodná strecha je asanovaná. Krytinu strechy tvoria asfaltové pásy. Vstupy do objektu sú orientované z dvora areálu. Vnútorný areál stavby bude otvorený. Na spevnených plochách sa vytvoria štyri parkovacie miesta pre osobné automobily. Bude vybudovaný zachytávač olejov a ropných látok. Objekt z ľavej strany susedí z objektom dielní nachádzajúcim sa na susednej parcele. Nachádza na parcele č. 2548, 2549 v k.ú. Rimavská Sobota.


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100