Elektráreň na bioplyn

Elektráreň na bioplyn

Názov stavby:        Elektráreň na bioplyn - Lučenec

Charakter stavby:  novostavba

Autor:                   SPEX Engineering, Česká republika

Účel:                     Elektráreň na bioplyn

                    Miesto:                 Lučenec

 

Naša spoločnosť participovala na príprave projektu Elektrárne na bioplyn. Uvažovaná stavba elektrárne na bioplyn sa nachádza medzi obcami Lučenec a Panické Dravce. Pozemky nadväzujú na prevádzku farmy ošípaných, ktorá je zároveň hlavným zdrojom suroviny pre elektráreň. Príjazdová komunikácia pre stavbu i farmu je cesta č. 585. Na pozemku ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne objekty určené pre bývanie alebo rekreáciu. Najbližšia obytná zástavba sa nachádza cca 600 m severne, smerom k obci Lučenec. V nadväzujúcom areály farmy sa nachádzajú objekty poľnohospodárskeho charakteru slúžiace ako veľkovýkrmňa prasiat. Stavebná parcela je rovinatý pozemok. Na časti pozemku je betónová spevnená plocha pôvodne slúžiaci pre odvoz hnojovice zo zásobných nádrží. Na väčšej časti stavebnej parcely však rastú divoko rastúce náletové dreviny. Pozemok je v súčasnosti nevyužívaný. Stavebné pozemky budú počas realizácie výstavby v majetku investora, t.j. firmy Pavkon spol. s.r.o.. Spoločnosť Pavkon bude ako  investorom, tak prevádzkovateľom  elektrárne na bioplyn.