Domov sociálnych služieb, Hnúšťa - 150 klientov

Domov sociálnych služieb, Hnúšťa - 150 klientov

Názov stavby:        Domov sociálnych služieb, Hnúšťa - 150 klientov

Účel:                     prístavba, prestavba a zmena účelu využitia

                    Miesto:                 Hnúšťa

novom riešení projekt rieši prestavbu objektu základnej školy na Domov pre Seniorov. Jestvujúci objekt bude stavebne upravený s využitím podstrešných, doposiaľ nevyužívaných priestorov a rozšírený o dvojpodlažnú prístavbu. Prístavba bude dvojpodlažná, čiastočne podpivničená. Objekt je celkovo kapacitne stavaný pre 150 osôb. Na 1.podzemnom podlaží sa v novej časti prístavby nachádza 8 izieb s kapacitou 16 lôžok. Na prízemí, respektíve 1.np sa nachádza 25 ubytovacích jednotiek s celkovou kapacitou 51 lôžok, na 2.np sa nachádza 35 ubytovacích jednotiek s kapacitou 75 lôžok a v podkrovných priestoroch je päť ubytovacích buniek s kapacitou 10 lôžok.

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100