Domov sociálnych služieb, Hnúšťa - 150 klientov

Domov sociálnych služieb, Hnúšťa - 150 klientov

Názov stavby:        Domov sociálnych služieb, Hnúšťa - 150 klientov

Účel:                     prístavba, prestavba a zmena účelu využitia

                    Miesto:                 Hnúšťa

novom riešení projekt rieši prestavbu objektu základnej školy na Domov pre Seniorov. Jestvujúci objekt bude stavebne upravený s využitím podstrešných, doposiaľ nevyužívaných priestorov a rozšírený o dvojpodlažnú prístavbu. Prístavba bude dvojpodlažná, čiastočne podpivničená. Objekt je celkovo kapacitne stavaný pre 150 osôb. Na 1.podzemnom podlaží sa v novej časti prístavby nachádza 8 izieb s kapacitou 16 lôžok. Na prízemí, respektíve 1.np sa nachádza 25 ubytovacích jednotiek s celkovou kapacitou 51 lôžok, na 2.np sa nachádza 35 ubytovacích jednotiek s kapacitou 75 lôžok a v podkrovných priestoroch je päť ubytovacích buniek s kapacitou 10 lôžok.