Dom smútku Rimavská Baňa

Dom smútku Rimavská Baňa

Názov stavby:        Dom smútku Rimavská Baňa

Charakter stavby:  zmena stavby pred dokončením

Účel:                     dom smútku

                    Miesto:                 Rimavská Baňa

Projektová dokumentácia rieši dostavbu Domu smútku v obci Rimavská Baňa, okr. Rimavská Sobota. Jestvujúca stavby bola povolená v roku 1989, no nebola dokončená. Na základe požiadavky investora a obhliadky rozostavaného objektu statikom a projektantom bolo skonštatované, že nič nebráni v dostavbe objektu. Jedná sa o jednopodlažný objekt dez podpivničenia s pultovou strechou v troch výškových úrovniach. Na prízemí po dokončení bude umiestnená obradná sieň, posledná rozlúčka s neboštíkmy, hygienické zariadenia a príslušenstvo domu smútku. Zmena oproti pôvodnej PD spočíva v znížení kapacity obradnej siene a vstavaní galérie. Znížením kapacity sa zníži aj vykurovaný objem priestoru čím aja prevádzkové náklady objektu. Objekt je napojený na vodovod, elektrickú verejnú sieť a je odkanalizovaný do novovybudovanej žumpy na pozemku.