Dom Setry Zdenky - Rimavská Sobota

Dom Setry Zdenky - Rimavská Sobota

Názov stavby:        Dom Sestry Zdenky - Rimavská Sobota

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     hospic, domov dôchodcov, kaplnka

Miesto:                 Rimavská Sobota