ČSMP Slovnaft - Štrba, D1

ČSMP Slovnaft - Štrba, D1

Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - Štrba, D1 

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     čerpacia stanica

                    Miesto:                 Štrba - dialničné odpočívadlo D1