ČSMP Slovnaft - Lučenec - Opatová, rekonštrukcia

ČSMP Slovnaft - Lučenec - Opatová, rekonštrukcia

Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - Lučenec - Opatová

Charakter stavby:  rekonštrukcia

Účel:                     čerpacia stanica

                    Miesto:                 Lučenec - Opatová


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100