ČSMP Slovnaft - ekokoncept - štúdia

ČSMP Slovnaft - ekokoncept - štúdia

Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - ekokoncept - štúdia

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     čerpacia stanica

                    Miesto:                 Bratislava