ČSMP Slovnaft - Bardejov, Kúpeľná

ČSMP Slovnaft - Bardejov, Kúpeľná

Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - Bardejov, Kúpeľná

Charakter stavby:  rekonštrukcia

Účel:                     čerpacia stanica

                    Miesto:                 Bardejov, Kúpeľná