ČSMP SLOVNAFT a.s. - SVEREPEC, D1 - VPRAVO

ČSMP SLOVNAFT  a.s. - SVEREPEC,  D1 - VPRAVO

 

Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - Sverepec, D1 - vpravo

Charakter stavby:  novostavba

Autor:                   Ing. Roman Vaľo

Účel:                     čerpacia stanica

                    Miesto:                 Sverepec - pravostranné dialničné odpočívadlo