ČSMP SLOVNAFT a.s. - MALÝ ŠARIIŠ D1 VĽAVO (SEVER)

ČSMP SLOVNAFT  a.s. - MALÝ ŠARIIŠ D1 VĽAVO (SEVER)

 

Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - Malý Šariš, D1 - vľavo (SEVER)

Charakter stavby:  novostavba

Autor:                   Ing. Roman Vaľo

Účel:                     čerpacia stanica

                    Miesto:                 Malý Šariš - lavostranné dialničné odpočívadlo D1 Svinia - Prešov