ČSMP SLOVNAFT a.s. - MALÝ ŠARIIŠ D1 VĽAVO (SEVER)

ČSMP SLOVNAFT  a.s. - MALÝ ŠARIIŠ D1 VĽAVO (SEVER)

 

Názov stavby:       ČSMP Slovnaft - Malý Šariš, D1 - vľavo (SEVER)

Charakter stavby:  novostavba

Autor:                   Ing. Roman Vaľo

Účel:                     čerpacia stanica

                    Miesto:                 Malý Šariš - lavostranné dialničné odpočívadlo D1 Svinia - Prešov

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100